egzaminatorka

Wielki słownik ortograficzny PWN

egzaminator•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

egzaminator «osoba przeprowadzająca egzamin»
• egzaminatorski • egzaminatorka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego