ejdetyk

Słownik języka polskiego PWN*

ejdetyzm «zdolność przeżywania niezwykle żywych wyobrażeń»
• ejdetyczny • ejdetyk

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego