ekosystem

Wielki słownik ortograficzny PWN

eko•system -mu, -mie

Słownik języka polskiego PWN

ekosystem «fragment przyrody, np. jezioro, las, stanowiący funkcjonalną całość»
• ekosystemowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego