ekosystem

Wielki słownik ortograficzny PWN

eko•system -mu, -mie

Słownik języka polskiego PWN

ekosystem «fragment przyrody, np. jezioro, las, stanowiący funkcjonalną całość»
• ekosystemowy

Porady językowe

ekoskóra jak ekosystem
17.10.2007
Szanowni Eksperci,
jak zapisać przedrostek eko-, oznaczający produkt ekologiczny: ekoskóra, eko-skóra czy może jeszcze inaczej? A może lepiej nie używać takiego dziwoląga w ogóle?
Czy skrót od wyrażenia obroty na minutę może mieć postać obr./min?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Joanna
awifauna i ornitofauna
16.01.2007
Czy awifauna jest synonimem ornitofauny? Tak wynika z encyklopedii PWN, jednak przyrostek awi- bardzo mocno kojarzy się z lataniem, stąd wątpliwości co do przynależności do awifauny nielatających ptaków (kiwi, strusie, pingwiny) i latających nieptaków (nietoperze, polatuchy, może nawet owady?).
eko-
28.08.2002
Jaki zapis jest poprawny: eko-oznaczenie czy ekooznaczenie?
Przy okazji chciałam także podziękować za rychłą odpowiedź na moje poprzednie pytanie.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... znane są od kredy.
    Korzyści z wykorzystania zasobów biomasy w
    ekosystemach lądowych są dla organizmów zwierzęcych tak duże, a bariera pomiędzy...
  • ... na systemowej teorii życia Jest to pogląd mówiący o roli ekosystemów, w których zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy i substancje nieożywione łączy sieć...
  • ... Swego rodzaju wyspami w rozumieniu teorii biogeografii wysp są różnorakie ekosystemy lądowe i morskie. Niektóre z nich są ostro wyodrębnione od...

Encyklopedia PWN

ekosystem
[gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, sýstēma ‘zestawienie’, ‘połączenie’],
złożony układ ekologiczny (w Rosji nazywany biogeocenozą) powtarzalny w tym samym typie środowiska tworzącym warunki bytowania organizmów (biotop), zasiedlony przez zbiór powiązanych ze sobą gatunków tworzących biocenozę.
ekol. zdolność układów ekol. do regulacji procesów wewn., w wyniku której układ jako całość zachowuje równowagę.
pogarszanie stanu środowiska przyr. w wyniku działania różnych form antropopresji;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!