ekscentryzm

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•cen•tryzm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

ekscentryk
1. «człowiek postępujący niezgodnie z przyjętymi zasadami»
2. zob. mimośród

• ekscentryczny • ekscentrycznie • ekscentryczność • ekscentryzm • ekscentryczka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego