ekscerptorka

Słownik języka polskiego PWN*

ekscerpcja «wybieranie i wypisywanie fragmentów tekstu z książek, dokumentów itp.»
• ekscerpcyjny • ekscerptor • ekscerptorka • ekscerpować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego