ekskursja

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•kur•sja -sji, -sję; -sji

Słownik języka polskiego PWN

ekskursja daw. «wycieczka, wyprawa»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... była ładniutka i durzyła się w moim bracie.
    Bardzo lubiłem
    ekskursje z ojcem do fabryki Lourse'a, na Leszno. Do dziś, ilekroć...
  • ... się łodziami w okolice Kalińca albo pod przewodnictwem Daniela urządzano ekskursje botaniczne. Latem przenoszono ten sam tryb spędzania wolnego czasu na...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego