ekspansjonistyczny

Słownik języka polskiego PWN*

ekspansjonizm «zaborcza polityka państw dążących do zajmowania nowych terytoriów i opanowywania nowych rynków zbytu»
• ekspansjonistyczny • ekspansjonista

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego