ekspansjonizm

Wielki słownik ortograficzny

eks•pan•sjonizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego

ekspansjonizm «zaborcza polityka państw dążących do zajmowania nowych terytoriów i opanowywania nowych rynków zbytu»
• ekspansjonistyczny • ekspansjonista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Dalekim Wschodzie. Źródłem napięcia w tym rejonie był militaryzm i ekspansjonizm japoński. Ofiarą imperializmu japońskiego padły między innymi Chiny. W 1931...
  • ... Wietnam jest rolą w oku, ten lansuje tezę o rzekomym ekspansjonizmie Wietnamskim wobec sąsiednich krajów Indochin. Dlatego trzeba więcej pisać i...
  • ... rozpoczął negocjacje z Sewardem, który, jak wiadomo, należał do rzeczników ekspansjonizmu amerykańskiego. Stoeckl wymienił sumę 10 mln dolarów, Seward proponował 5...

Encyklopedia

ekspansjonizm
[łac. expansio ‘rozszerzanie (się)’],
zaborcza polityka państw dążących do ekspansji — zajmowania nowych terytoriów i pozyskania nowych rynków zbytu oraz ekonomicznego i politycznego podporządkowania sobie innych państw.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!