ekspansjonizm

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•pan•sjonizm -zmu, -zmie

Słownik języka polskiego PWN

ekspansjonizm «zaborcza polityka państw dążących do zajmowania nowych terytoriów i opanowywania nowych rynków zbytu»
• ekspansjonistyczny • ekspansjonista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Dalekim Wschodzie. Źródłem napięcia w tym rejonie był militaryzm i ekspansjonizm japoński. Ofiarą imperializmu japońskiego padły między innymi Chiny. W 1931...
  • ... Wietnam jest rolą w oku, ten lansuje tezę o rzekomym ekspansjonizmie Wietnamskim wobec sąsiednich krajów Indochin. Dlatego trzeba więcej pisać i...
  • ... rozpoczął negocjacje z Sewardem, który, jak wiadomo, należał do rzeczników ekspansjonizmu amerykańskiego. Stoeckl wymienił sumę 10 mln dolarów, Seward proponował 5...

Encyklopedia PWN

ekspansjonizm
[łac. expansio ‘rozszerzanie (się)’],
zaborcza polityka państw dążących do ekspansji — zajmowania nowych terytoriów i pozyskania nowych rynków zbytu oraz ekonomicznego i politycznego podporządkowania sobie innych państw.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!