ekspansyjny

Słownik języka polskiego PWN*

ekspansja
1. «rozprzestrzenianie się na jakimś obszarze»
2. «zajmowanie przez państwo nowych terytoriów, zdobywanie rynków zbytu»
3. «zwiększanie się objętości substancji podczas przemian termodynamicznych w urządzeniach technicznych»
4. «przekształcanie sygnału telekomunikacyjnego w taki sposób, aby wzmocnienie sygnałów o większej amplitudzie było większe»

• ekspansyjny • ekspandować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego