ekspozycja

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•pozy•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

ekspozycja
1. «zbiór przedmiotów w muzeum, galerii lub na wystawie»
2. «zaprezentowanie czegoś»
3. «położenie czegoś w stosunku do stron świata»
4. «w taternictwie i alpinistyce: usytuowanie jakiegoś miejsca nad stromym spadkiem terenu»
5. «naświetlenie błony fotograficznej, kliszy lub filmu»
6. lit. «sytuacja wprowadzająca w akcję»
7.  muz. «pierwsze przeprowadzenie tematu przez poszczególne głosy w fudze»
8.  muz. «prezentacja tematów w sonacie»

• ekspozycyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

nie z czasownikami
12.04.2010
Spór dotyczy pisowni czasownika nie doświetlić/ać. Moim zdaniem powinna być rozłączna: nie doświetlić, nie doświetliłem... Wg mojego oponenta: „Jest różnica między nie doświetlać a niedoświetlać. Nie doświetlać – nie dodawać dodatkowego światła. Niedoświetlać – ustawić parametry ekspozycji, przy których zdjęcie będzie ciemniejsze niż powinno. Zdania: «Celowo niedoświetliłem tego zdjęcia» i «Celowo nie doświetliłem tego zdjęcia» oznaczają różne działania i nie są równoważne”.
miesięcznica
17.03.2014
Szanowni Państwo!
Od pewnego czasu karierę w mediach robi słowo miesięcznica, używane do nazwania zgromadzeń pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Nie znalazłem tego słowa w słowniku języka polskiego ani w Korpusie Języka Polskiego. Czy zatem miesiącznica jest poprawna? Czy można tworzyć w analogiczny sposób nazwy wydarzeń odbywających się cyklicznie, np. półrocznica, półtorarocznica itd.? Brzmi to – moim zdaniem – dziwnie i sztucznie...
Z pozdrowieniami,
Krystian Gaik
nazwy pawilonów wystawowych
14.06.2011
Jeszcze raz o pisowni wielkimi literami z okazji wystaw światowych. Czy uzasadniona jest pisownia: Pawilon Polski, Brytyjski itp.? W literaturze panuje zupełna dowolność w zakresie użycia małych i wielkich liter oraz kursywy. Czy obowiązuje tu taka sama zasada jak przy wystawach? Czy uzasadnione jest pisanie samego słowa Wystawa czy Pawilon wielką literą, kiedy zastępuje ono pełną nazwę padającą wcześniej i odnosi się do konkretnego, omawianego w tekście wydarzenia/ekspozycji?
Pozdrawiam
Magda

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przyspiesza, a jego podwyższenie zwalnia proces sferulacji. Sferulację przyspiesza też ekspozycją plazmodiów na działanie parakwatu. Różnicowanie indukuje także wodoronadtlenek kumenu.
    Stres...
  • ... co, 31 grudnia, po ponad trzech miesiącach wystawiania, zamknięto wielką ekspozycję dawnej mody. W filii Muzeum trwa kolejna odzieżowa prezentacja: "Stroje...
  • ... glutaminian (G=0,77). Nadtlenki białek powstają również w wyniku ekspozycji białek na działanie fizjologicznie istotnych źródeł RFT, jakimi są: układ...

Encyklopedia PWN

ekspozycja
[łac. expositio ‘wyłożenie’],
fiz., fot.:
ekspozycja
[łac.],
muz. element formy fugi i formy sonatowej (allegra sonatowego);
ekspozycja
[łac. expositio ‘wyłożenie’],
lit. w utworach dramatycznych i epickich sytuacja przedstawiona w punkcie wyjścia fabuły, zawierająca przesłanki jej dalszego rozwoju.
ekspozycja
[łac.],
szt. plast. wystawa;
fot. automatyczne nastawianie parametrów ekspozycji (czasu otwarcia migawki i wielkości otworu przysłony) wg wskazań światłomierza wbudowanego w aparat fotograficzny.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego