ekspresja

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•pre•sja -sji, -sję

Słownik języka polskiego PWN

ekspresja «wyrazisty i sugestywny sposób wyrażania uczuć»
• ekspresyjny, ekspresywny • ekspresywnie • ekspresyjność, ekspresywność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego