eksterminacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

eksterminacja «wyniszczenie lub masowa zagłada określonych grup ludności z powodów politycznych lub religijnych»
• eksterminacyjny • eksterminator • eksterminować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i bolszewizm - bliźniacze bękarty światowej żydomasonerii", a "metodyczna degradacja i eksterminacja Narodu Polskiego" nie ustaje do dziś ("Dwa wieki polskiej Golgoty...
  • ... zbadała okoliczności w jakich Mao Tse-tung mógł prowadzić masową eksterminację członków i zastępców członków KC. Komisja zbadała archiwa organów bezpieczeństwa...
  • ... prądy lub fale w niedogodne miejsce. Nic dziwnego, że mimo eksterminacji sinic twory wapienne przetrwały w zmienionej formie do kambru. Coraz...

Encyklopedia PWN

eksterminacja
[łac.],
wyniszczenie, masowa zagłada ludzi, ludobójstwo;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego