ekstrahent

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•trahent -n•ta, -n•cie

Słownik języka polskiego PWN

ekstrahent «ciekły rozpuszczalnik rozdzielający składniki mieszanin w procesie ekstrakcji»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego