ekumeniczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

ekumenicz•ny; -ni (skrót: ekum.): Polska Rada Ekumeniczna

Słownik języka polskiego PWN

ekumenizm «ruch w chrześcijaństwie dążący do przywrócenia jedności chrześcijan»
• ekumeniczny • ekumenista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

głos wołającego na puszczy
8.01.2007
Która wersja związku frazeologicznego jest poprawna: głos wołającego na pustyni czy głos wołającego na puszczy?
Jezu Chsryste!
29.09.2008
Szanowni Eksperci!
Mam bardzo krótkie pytanie: dlaczego mówimy Jezu Chryste, a nie Jezusie Chrystusie?
Pozdrawiam,
Marcin Kowal
wyzuć z obieży
19.02.2012
Zaintrygował mnie ostatnio tekst popularnej pieśni religijnej: „Kto się w opiekę odda Panu swemu”, a konkretnie fragment: „Ciebie on z łowczych obieży wyzuje”. Pojmuję sens ogólny, niestety nie jestem w stanie przełożyć sobie tego na język współczesny.
Z poważaniem
Katarzyna

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... prawosławny ksiądz z Hańczowej, mówi, że do niedawna była to ekumeniczna wieś. - Proszę sobie wyobrazić wioskę, gdzie żyją wyznawcy siedmiu religii...
  • ... przewodnictwem kard. J. Willebranda, abp. Utrechtu i gorącego orędownika "dialogu" ekumenicznego, udała się do Eczmiadina w Armenii dla wzięcia udziału w...
  • ... konferencji w Lambeth stwarza - niestety - bardzo poważną przeszkodę w dialogu ekumenicznym Kościoła katolickiego z Kościołem anglikańskim. Kościół katolicki bowiem, podobnie jak...

Encyklopedia PWN

najwyższa instytucja Kościoła prawosławnego z siedzibą w Konstantynopolu (Stambule).
instytut nauk.-badawczy przy Wydziale Teologii KUL, zał. 1983 z inicjatywy Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
międzywyznaniowa organizacja chrześc. powołana do współpracy w dziedzinach kośc.-wyznaniowej i społecznej;
Unia Chrześcijańsko-Społeczna — Akcja Ekumeniczna, do 1989 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne (ChSS), 1989–93 Unia Chrześcijańsko-Społeczna (UChS),
organizacja społ.-polit., zał. 1957 przez grupę byłych działaczy Stow. „Pax”;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego