ekumeniczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

ekumenicz•ny; -ni (skrót: ekum.): Polska Rada Ekumeniczna

Słownik języka polskiego PWN

ekumenizm «ruch w chrześcijaństwie dążący do przywrócenia jedności chrześcijan»
• ekumeniczny • ekumenista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego