eliminacje

Wielki słownik ortograficzny PWN

elimina•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

eliminacja
1. «usuwanie pewnych elementów spośród innych»
2. «etap konkursu lub wstępne rozgrywki w zawodach sportowych mające na celu wybranie najlepszych uczestników»
3. «reakcja odrywania od cząsteczki związku organicznego atomów lub grup atomów»
4. mat. «postępowanie zmierzające do zmniejszenia liczby zmiennych lub niewiadomych w danym układzie równań»

• eliminacyjny • eliminować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego