eliminacje

Wielki słownik ortograficzny PWN

elimina•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

eliminacja
1. «usuwanie pewnych elementów spośród innych»
2. «etap konkursu lub wstępne rozgrywki w zawodach sportowych mające na celu wybranie najlepszych uczestników»
3. «reakcja odrywania od cząsteczki związku organicznego atomów lub grup atomów»
4. mat. «postępowanie zmierzające do zmniejszenia liczby zmiennych lub niewiadomych w danym układzie równań»

• eliminacyjny • eliminować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

bazodanowy
11.06.2003
Pytanie dotyczące danych przypomniało mi o pewnym wyrażeniu z związanym z danymi, którego nie mogę znieść, i mam nadzieję, że Poradnia mnie poprze. Otóż jest coś takiego jak baza danych. W ostatnich latach ktoś wpadł na pomysł, aby utworzyć od tego przymiotnik, i wymyślił ... bazodanowe, czyli dotyczące baz danych. Czyż można sobie wyobrazić bardziej karkołomne słowotwórstwo? Ten dla mnie oczywisty chwast językowy pleni się okropnie, bo chyba jest zapotrzebowanie określenie o takim znaczeniu. Do niedawna był obecny tylko w mowie i to tylko w ograniczonym środowisku; dziś już pojawił się nawet w tytułach książek. Pierwszy z brzegu przykład: „PHP 3. Internetowe aplikacje bazodanowe” wydawnictwa Helion; jest to tłumaczenie angielskiego oryginału „Database Applications on the Web Using PH3”. Może autorytet Poradni, jeśli Poradnia podziela mój protest, przyczyni się do eliminacji tego dziwoląga, o ile nie jest już za późno.
Pozdrawiam.
Z.C., Warszawa

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zakończą zmagania ligowe i o poważnym graniu zdążą akurat zapomnieć. Eliminacje trzeba zakończyć meczem u siebie.
  Jeśli w Cardiff nie dojdzie...
 • ... Wszyscy uczestnicy, którym nie udało się tym razem przejść przez eliminacje, otrzymali dyplomy i drobne pamiątki. W uroczystym dniu Koncertu Laureatów...
 • ... Edukacji, Kultury i Pamięci Narodowej
  Stanisław Wroński
  KARTA
  UCZESTNIKA CENTRALNEJ
  ELIMINACJI I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
  RECYTATORSKIEGO POEZJI
  (Od Kochanowskiego do Szymborskiej...")
  w...

Encyklopedia PWN

eliminacja
[łac. eliminare ‘usuwać’],
chem. reakcja związków org. polegająca na odszczepieniu z ich cząsteczek grup atomów lub jonów;
eliminacja
[łac. eliminare ‘usuwać’],
rugowanie,
mat. postępowanie, którego celem jest zmniejszenie liczby zmiennych lub niewiadomych;
demogr. konstrukcja opisująca zmiany w stanie pewnej jednorodnej populacji początkowej (kohorty),

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego