elipsa

Wielki słownik ortograficzny PWN

elipsa -psie, -psę; -ps

Słownik języka polskiego PWN

elipsa
1. «w geometrii: krzywa płaska zamknięta ograniczająca obszar przypominający kształtem spłaszczone koło»
2. «kształt jakiegoś przedmiotu przypominającego tę krzywą»
3. lit. «opuszczenie w zdaniu wyrazu lub wyrazów domyślnych w szerszym kontekście»

• eliptyczny • eliptycznie • eliptyczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

elipsa orzeczenia
19.05.2003
Szanowni Państwo!
Mam problem z dość banalnym zdaniem, które brzmi: „Cieśla przyniósł siekierę, robotnicy bryły smoły, młodzi nosili lepik, powroźnicy zadbali o resztę”. Mój oponent wszakże twierdzi, że konieczne jest powtórzenie orzeczenia przynieśli, jeśli drugi podmiot nie jest w tej samej liczbie i tego samego rodzaju co pierwszy, i uważa, że zdanie powinno brzmieć: „Cieśla przyniósł siekierę, robotnicy przynieśli bryły smoły, młodzi nosili lepik, powroźnicy zadbali o resztę”. Która wersja jest prawidłowa?
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Prokop
myślnik jako znak elipsy
11.03.2012
Dzień dobry,
czy kiedy omijamy czasownik w zdaniu, na przykład: „Ja pójdę do domu, ty (pójdziesz) do sklepu, a ona (pójdzie) do parku”, powinniśmy go zastąpić jakimś znakiem interpunkcyjnym? Jeśli tak, to czy można go zastąpić czymś innym niż myślnikiem, by w uniknąć konfuzji w wypadku dialogu:
– Czego szukaliście?
– Ja długiego i cieplutkiego szalika – powiedziała żyrafa.
– Ja podków – powiedział koń.
– A ja okularów – powiedziała żaba.
Z góry dziękuję za odpowiedź,
Katarzyna
przykłady elipsy
28.04.2014
Szanowna Poradnio,
czy w zdaniach typu: „Otworzono mi i poprowadzono mnie do pokoju” użycie mnie jest obligatoryjne? Czy nie mogłoby być: „Otworzono / Otworzył mi i zaprowadzono / zaprowadził do pokoju”? A czy w następującym przykładzie konieczne jest ponowienie orzeczenia? „Patrząc na nią, nie czułem przyjaźni, lecz (czułem?) miłość”.
Dziękuję za odpowiedź.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dziwnym wydawało się pomysłem, że biegała naokół swego słońca po elipsie, jaką rzeczą fantastyczną! I to, że jej oś, której przecież...
  • ... sukienki kurzu, turlał po ziemi butelki, zeschnięte gałązki, rysował przezroczyste elipsy i gwizdem ponaglał deszcz. A drzewa, jak to drzewa w...
  • ... a w rękojeściach z kapturkiem odlewanym (produkcji "ARMY") ozdobione zarysem elipsy, umieszczonym pośrodku wąsów, z promieniście rozchodzącymi się liniami. Poza tym...

Encyklopedia PWN

elipsa
[gr. élleipsis ‘mniej’, ‘niedomiar’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których suma odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska elipsy) jest stała i równa 2a: F1M + F2M = 2a (przy czym 2a > F1F2).
elipsa
[fr. ellipse < łac. ellipsis < gr. élleipsis ‘opuszczenie’, ‘niezupełność’],
wyrzutnia,
lit. opuszczenie składników zdania, których znaczenia można się jednak domyślać na podstawie kontekstu;
elipsa
[gr.],
log.:

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego