emfaza

Słownik języka polskiego PWN*

emfaza
1. «przesadna emocjonalność wypowiedzi»
2. «nacisk położony na pewne zdania, wyrazy lub sylaby, uwydatniający ich znaczenie»

• emfatyczny • emfatycznie

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego