emigracja

Wielki słownik ortograficzny PWN

emigra•cja -cji, -cję; -cji (skrót: emigr.): emigracja postyczniowa, ale: Wielka Emigracja
Wiel•ka Emigra•cja (polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym) Wiel•kiej Emigra•cji, Wiel•ką Emigra•cję

Słownik języka polskiego PWN

emigracja
1. «wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się tam»
2. «stały lub okresowy pobyt w innym państwie»
3. «ogół emigrantów mieszkających w jakimś kraju»

• emigracyjny • emigrant • emigrancki • emigrantka • emigrować
emigracja sezonowa «okresowe wyjeżdżanie z kraju w celach zarobkowych»
emigracja zarobkowa «wyjeżdżanie z kraju spowodowane dążeniem do poprawy warunków materialnych»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego