emocjonujący

Wielki słownik ortograficzny PWN

emo•cjonować -nuje, -nują
emo•cjonować się -nuję się, -nują się

Słownik języka polskiego PWN

emocjonujący «wzbudzający duże zainteresowanie i silne emocje»
emocjonować «wywoływać emocje»
emocjonować się «przeżywać coś mocno»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego