empiria

Wielki słownik ortograficzny PWN

em•piria -rii, -rię

Słownik języka polskiego PWN

empiria
1. «doświadczenie»
2. filoz. «poznanie za pośrednictwem zmysłów»

• empiryczny • empirycznie • empiryczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego