empiryzm genetyczny

Słownik języka polskiego PWN

empiryzm genetyczny «pogląd głoszący, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych, które są mu dostarczane przez doświadczenie»

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd przeciwstawny natywizmowi, głosi, że umysł jest pierwotnie pozbawiony treści poznawczych (tabula rasa ‘nie zapisana tablica’), których dostarcza mu (bezpośrednio lub pośrednio) doświadczenie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego