endecja

Wielki słownik ortograficzny PWN

en•de•cja (od: ND = Narodowa Demokracja) -cji, -cję

Słownik języka polskiego PWN

endecja
1. «prawicowe stronnictwo polityczne powstałe w Polsce na przełomie XIX i XX w., istniejące do II wojny światowej»
2. «każda partia o podobnym programie»

• endecki • endek

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

empetrójka
31.12.2008
Witam.
Mam pytanie: czy wyraz empetrójka jest poprawny językowo? Które zwroty są poprawne pod względem pisowni: słuchać emeptrójki? słuchać mp3? słuchać muzyki z odtwarzacza mp3? A może słuchać muzyki z odtwarzacza MP3?
Z góry dziękuję :)

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... ten sposób Próchnik bagatelizował rolę obu burżuazyjnych orientacji ideowo-politycznych (endecja i piłsudczycy) i eksponował obiektywnie rozwijający się proces dziejowy. Doceniając...
  • ... nie odnieść wrażenia, że sam uległ stereotypowym wyobrażeniom na temat endecji. Wedle nich zwolennik idei narodowej musiał być z definicji ograniczonym...
  • ... jako wzory godne naśladowania.
    Najmniej znana jest sprawa powikłanego stosunku
    endecji do katolicyzmu. Zanim Dmowski napisał w latach 20. swoją pracę...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego