energetyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

energetyka
1. «nauka techniczna o przetwarzaniu, przesyłaniu i wykorzystywaniu różnych rodzajów energii»
2. «dział gospodarki obejmujący praktyczne wykorzystywanie energii»

• energetyczny • energetyk
blok energetyczny «zespół urządzeń elektrowni cieplnej służących do przetwarzania energii»
kanał energetyczny «kanał doprowadzający lub odprowadzający wodę do elektrowni wodnych lub cieplnych»
system energetyczny «całokształt urządzeń współpracujących ze sobą podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii»
surowce energetyczne «węgiel, torf, ropa naftowa i gaz ziemny wykorzystywane do produkcji energii»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

energetyczny czy energetyzujący?
2.10.2007
Szanowni Eksperci,
czy jest jakaś wyraźna różnica między pojęciami energetyczny i energetyzujący? Czy na przykład napój (tzw. Energy Drink) to napój energetyczny czy raczej energetyzujący?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie,
Joanna
duże litery w nazwach aktów prawnych
24.03.2009
Szanowni Językoznawcy!
Jakie zasady obowiązują przy pisowni nazw różnego rodzaju inicjatyw politycznych, gospodarczych (chodzi mi o wielkość litery), np. inicjatywa z Baku? Czy użycie dużych liter w nazwie Europejska Karta Energetyczna jest poprawne?
Dziękuję i pozdrawiam
dwie kalorie
30.09.2003
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie różnicy między kalorią, będącą jednostką ciepła w fizyce, i kilokalorią, podawaną na produktach spożywczych, gdyż powstała u nas dyskusja na temat reklamowanych 2 kalorii (cukierki Tic-Tac). To znaczy, czy rzekoma kilokaloria to 1000 x kaloria? Czy jest to błąd rzeczowy na opakowaniu, bo ze względów matematycznych to niemożliwe, by 1 cukierek miał 2000 kalorii.
Dziękuję. Pozdrawiam.
J. Baumgart

Ciekawostki

ENERGETYCZNY, ENERGICZNY
Energiczny może być człowiek i jego ruchy, jego energia to chęć i zdolność działania. Gdy mowa o energii w znaczeniu bliższym fizyce, sięgamy po słowo energetyczny: można nim określić kryzys, surowiec, zakład produkcyjny, energetyczne bywają też produkty, które spożywamy, oraz ich właściwości.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... funkcji Blocha używanych w teorii ciała stałego; energie odpowiadają pasmu energetycznemu, w którym poziom Fermiego, o energii , oddziela zapełnione orbitale wiążące...
  • ... masy obliczone ze wzoru (1.9.2-7). Otrzymamy efekt energetyczny E. Zastosujmy to kryterium do hipotetycznego rozpadu protonowego: ((...)) Otrzymany rezultat...
  • ... W żywieniu zwierząt gospodarskich pokrywają one 14-16 całkowitych potrzeb energetycznych i 6-8 zapotrzebowania na białko strawne. Natomiast w żywieniu...

Encyklopedia PWN

całokształt urządzeń i środków współpracujących ze sobą podczas pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i (częściowo — na potrzeby własne) użytkowania energii, służących zaspokajaniu zapotrzebowania na różne postacie i nośniki energii;
energetyczny zakład, przedsiębiorstwo energetyczne,
zakład przem. przetwarzający jeden rodzaj energii w inny, dogodny do bezpośredniego wyzyskania lub do przesłania; elektrownia, siłownia, elektrociepłownia, ciepłownia.
techn. zestawienie ujmujące po stronie przychodu sumę energii doprowadzonej do badanego układu (kotła parowego, całej elektrowni, sieci elektroenerg. kraju albo procesu technol. — np. otrzymywania kwasu siarkowego) i energii uzyskanej w toku przebiegu procesu (np. ciepła tworzenia kryształów), a po stronie rozchodu — sumę energii użytecznej i straconej.
fiz. wartość energii całkowitej, jaką może przyjmować dany układ kwantowy (np. atom, cząsteczka) lub układ klasyczny;
organizacja działająca 1926–39, której zadaniem było badanie zasobów energ. Polski i prace nad udoskonaleniem ich wyzyskania;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego