energia kinetyczna

Słownik języka polskiego PWN

energia kinetyczna «energia ciała związana ze zmianami jego położenia»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... z fizyką klasyczną nie mogą występować ujemne energie kinetyczne, a energia kinetyczna cząstki znajdującej się wewnątrz bariery musiałaby być ujemna:

    Problem ten...
  • ... energia kinetyczna pocisku musi przekraczać wartość Q o tę właśnie energię kinetyczną jądra złożonego (energię odrzutu) ((...)). Dla reakcji endoenergetycznej zmieniamy znak Q...
  • ... w szerszym przedziale od 25 do 40 eV) ze swej energii kinetycznej na utworzenie każdej pary jonów w powietrzu lub innym gazie...

Encyklopedia PWN

fiz. część energii mech. układu fiz. (np. ciała sztywnego) zależna od prędkości jego punktów;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego