energia potencjalna

Słownik języka polskiego PWN

energia potencjalna «energia ciała zależna od jego położenia względem innych ciał»

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... minimum dla , które odpowiada równowagowej konfiguracji cząsteczki . Od tego minimum energia potencjalna rośnie we wszystkich kierunkach. Duża wartość R1 (lub duża wartość...
  • ... funkcja falowa jest funkcją współrzędnych E - energią całkowitą cząstki, V - energią potencjalną cząstki (funkcja współrzędnych), m - masą cząstki.
    Żeby opisać stan cząstki...
  • ... cząsteczki (5.1-2). Na rysunku 5.25 podano diagram energii potencjalnej cząsteczki dwuatomowej w podstawowym oraz pierwszym i drugim wzbudzonym stanie...

Encyklopedia PWN

część energii mech. układu fiz. zależna od wzajemnego rozmieszczenia części układu (np. energia sprężysta) i od ich położenia w zewn. polu sił
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!