energiczność

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

energiczny «pełen energii, szybki i zdecydowany w działaniu»
• energicznie • energiczność

Porady językowe

Agresywny sprzedawca, czyli o tym, co może słownik
4.06.2018
Szanowni Państwo,
w Słowniku wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN omawiany jest m.in. problem używania przymiotnika agresywny jako określenia rzutkości, energiczności, czasem natarczywości, np. agresywna reklama, agresywna kampania. Tymczasem SJP PWN jako jedno ze znaczeń tego przymiotnika podaje: ‘pełen ekspresji, dynamiki’. Czy można stąd wnioskować, że nowe znaczenie zyskało akceptację językoznawców i nie powinno być uważane za błąd?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przeżyłem jakoś
    Zalety: Komunikatywność, oddanie i poświęcenie tej Jedynej, zaradność,
    energiczność, wrażliwość
    Wady: Nadpobudliwość, niska tolerancja, niecierpliwość, niesystematyczność
    Papierosy: Palę 15...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego