epizod

Wielki słownik ortograficzny PWN

epizod -du, -dzie; -dów

Słownik języka polskiego PWN

epizod
1. «krótkotrwałe zdarzenie niemające większego znaczenia»
2. «fragment utworu literackiego, sztuki lub filmu luźno związany z główną fabułą»
3. «fragment w utworze muzycznym oparty na własnym materiale tematycznym»

• epizodzik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

bohater tytułowy
3.07.2007
Gdzie są granice „tytułowości” bohatera? Czy są tytułowymi bohaterami:
— Izabela Łęcka w Lalce?
— Judym w Ludziach bezdomnych?
— Kate w Zagubionych?
— pies Jip jest w Doktorze Doolittle i jego zwierzętach?
— każdy robotnik leśny w Siekierezadzie albo Zimie leśnych ludzi?
— Aniela w Damach i huzarach?
— Pan Komendant w Szabli od Komendanta?
— każda małpa w Planecie małp?
chwalebna rewolucja
15.06.2012
Szanowni Eksperci!
Chciałem spytać o pisownię nazwy chwalebna rewolucja. Mimo ogólnej zasady, że do zapisu wydarzeń historycznych, o ile nie chce się podkreślić ich szczególnego znaczenia, używa się małych liter, jakaś intuicja podpowiada mi (być może błędnie, pod wpływem angielskiej pisowni Glorious Revolution), że może to być wyjątek, podobnie jak Wielka Rewolucja Francuska. Zatem Chwalebna Rewolucja czy chwalebna rewolucja – jakie jest Państwa zdanie?
Z góry dziękuję bardzo za odpowiedź.
polskie nazwy miejscowe obcego pochodzenia
12.11.2002
Pytanie będzie z pogranicza historii i języka polskiego.
Trudno, naprawdę bardzo trudno jest mi sobie wyobrazić, że polski żołnierz, na polskim terytorium, posługując się językiem polskim, nadaje polskiemu kawałkowi ziemi jakże „swojską” i „polskobrzmiącą” nazwę Westerplatte. Równie trudno mi zrozumieć, jak po II wojnie światowej polski architekt, polski budowniczy, polski murarz nadaje polskiej dzielnicy w polskiej stolicy jakże „swojsko” i „polskobrzmioącą” nazwę Mariensztat... Coś tu chyba nie tak! Albo to ja mam kiepskie wyczucie językowe, albo jednak nazwy te niezbyt komponują się z naszym ojczystym językiem... Uprzejmie proszę o opinię, bo o wyjaśnienie będzie chyba trochę trudno... Pozdrawiam serdecznie !!!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... restytucji Królestwa Polskiego. Po latach oceni Wężyk minorowo swój konfederacki epizod – jako sztukę bez planu i układu, dramę z niskich...
  • ... i w tej karkołomnej sytuacji dać całkiem niezły kawałek. Choćby epizod na dworcu w Katowicach (s. 102-111), gdy czeka na...
  • ... końska i karykaturalna z dawnych płócien - to próba przedstawienia pewnych epizodów historycznych. (Dlaczegóżby nie miał malarz być znowu ilustratorem? Czy Goya...

Encyklopedia PWN

epizod
[gr.],
lit. samodzielne zdarzenie lub sytuacja przedstawiona w utworze fabularnym, luźno związane z gł. nurtem zdarzeń, pozostające poza układem przyczynowo-skutkowym fabuły;
epizod
[gr.],
muz. w fudze i rondzie — fragment muzyczny oparty na innym materiale motywicznym niż temat lub refren.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego