epizodycznie

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

epizodyczny
1. «występujący rzadko i nieregularnie»
2. «odnoszący się do epizodu w utworze literackim, sztuce lub filmie»

• epizodycznie • epizodyczność

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zmienność: dobowa, okresowa (nieperiodyczna), sezonowa i wieloletnia. Pojawiają się też epizodycznie wielkie powodzie lodowcowe o różnej genezie.

    Dobowa zmienność przepływów

    W...
  • ... na trwałość wypełnienia misy wodą można wydzielić jeziora: stale, okresowo, epizodycznie lub jedynie incydentalnie wypełnione wodą. Zależy to głównie od położenia...
  • ... rola nadmiernie ciekawa, serial poświęcony królowej Bonie Barbarę pokazywał tylko epizodycznie, w tle wielkich wydarzeń państwowych. Szansę pokazania tej niebanalnej postaci...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego