etnografia

Wielki słownik ortograficzny PWN

etno•grafia -fii, -fię (skróty: etn., etnogr.)

Słownik języka polskiego PWN

etnografia
1. «nauka opisująca tradycyjną kulturę różnych ludów»
2. «wydział lub kierunek studiów na wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»

• etnograficzny • etnograficznie • etnograf • etnografka
etnografia muzyczna «dział muzykologii zajmujący się badaniem muzyki ludowej różnych narodów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego