etnologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

etno•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

etnologia
1. «nauka, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury»
2. «wydział lub kierunek studiów na wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»

• etnologiczny • etnolog • etnolożka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego