etykieta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

etykieta (nalepka) -ecie, -etę; -et
etykieta (ceremoniał) -ecie, -etę

Słownik języka polskiego PWN*

etykieta I «obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach»
• etykietalny • etykietalnie
etykieta II
1. «nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną itp.»
2. «tabliczka z nazwą i opisem eksponatu»
3. «powszechna, powierzchowna opinia o kimś»

• etykietka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego