etykietka

Wielki słownik ortograficzny PWN

etykiet•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

etykieta II
1. «nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną itp.»
2. «tabliczka z nazwą i opisem eksponatu»
3. «powszechna, powierzchowna opinia o kimś»

• etykietka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego