expressis verbis

Słownik języka polskiego PWN*

expressis verbis [wym. expres-is werbis] «dobitnie, bez osłonek»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego