ezopowy

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ezopowy (czyj?); -wi: bajki Ezopowe
ezopowy (jaki?): ezopowy język

Słownik języka polskiego PWN*

ezopowy
1. «taki jak u Ezopa»
2. «zwięzły i trafny, dowcipny, cięty»
język ezopowy «sposób formułowania wypowiedzi polegający na utrzymaniu treści moralizujących lub satyrycznych pod osłoną alegorii lub wieloznacznych fabuł»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego