fałdeczka

Wielki słownik ortograficzny PWN

fał•decz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek

Słownik języka polskiego PWN

fałda
1. «zagięcie materiału, skóry itp.; też: podłużne zgrubienie skóry»
2. «wada powierzchni surowej odlewu»

• fałdka • fałdeczka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... miała pracowite i zgrabne. Jak wyprasowała koszulę, to bez jednej fałdeczki! - a on do dziś nie umie, męczy się godzinami i...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego