fałdowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

fałd
1. zob. fałda w zn.1.
2. «wygięcie warstw skalnych bez przerwania ich ciągłości»

• fałdowy
góry fałdowe «góry powstałe przez sfałdowanie i wypiętrzenie nagromadzonych w geosynklinach osadów»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... budowy ludzkiego atrybutu męskości.
    Przyjrzyjmy się na przykład napletkowi - ruchomemu
    fałdowi skórnemu ochraniającemu delikatną żołądź. Spotykany jest u wielu gatunków, a...

Encyklopedia PWN

geol. góry powstałe w wyniku sfałdowania i wypiętrzenia mas skalnych;
geol. przebiegające na znacznych obszarach ruchy tektoniczne powodujące powstawanie fałdów.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego