fabularzysta

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fabularzysta -yście, -ystę; -yści, -ystów

Słownik języka polskiego PWN*

fabularzysta
1. «autor scenariuszy filmowych»
2. «reżyser filmów fabularnych»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego