faksymile

Słownik języka polskiego PWN*

faksymile, facsimile [wym. faks-imile]
1. «dokładna reprodukcja dokumentu, rysunku lub podpisu»
2. «pieczątka lub klisza odtwarzające własnoręczny podpis»
3. «system telekomunikacji służący do przesyłania obrazów nieruchomych i ich odbioru w postaci utrwalonej»

• faksymilowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego