fakturalny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

faktura
1. «charakterystyczne cechy powierzchni przedmiotu»
2. «pisemny dowód transakcji kupna i sprzedaży lub wykonania jakiejś usługi, będący podstawą rozliczenia»
3. «budowa dzieła literackiego, filmu»
4. «sposób komponowania na określony instrument, zespół, głos ludzki»
5. «sposób koordynacji melodii i harmonii»

• fakturowy, fakturalny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... w
  której chorał gregoriański jest jednym z jej elementów.
  Zróżnicowanie
  fakturalne związane z wykorzystaniem chorału gregoriańskiego
  stosuje także Nowowiejski w Missa...
 • ... na respektowanie budowy wersowej tekstu mszalnego. Wprowadza zróżnicowanie,
  bądź urozmaicenie
  fakturalne wykorzystujące dwa typy faktury: jednogłosową z
  cytatem in crudo bądź...
 • ... z rozczłonkowaniem odcinkowym respektującym strukturę wersową tekstów,
  operującej pewnym zróżnicowaniem
  fakturalnym oraz kontrastem temp i dynamiki,
  nie zaś wyrazu. Jako rezultat...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego