fala

Wielki słownik ortograficzny PWN

fala fali, falę; fal: meksykańska fala
Nowa Fala (nurt w poezji polskiej i kinie francuskim) Nowej Fali, Nową Falę; przym.: nowofalowy

Słownik języka polskiego PWN

fala
1. «wzniesienie wody powstające wskutek ruchu cząstek wody»
2. «nasilenie się jakichś zjawisk»
3. «tłum»
4. «przypływ uczuć»
5. «skręt włosów»
6. «zjawisko fizyczne polegające na rozchodzeniu się w przestrzeni zaburzenia, któremu towarzyszy przenoszenie energii»
7. środ. «czas pozostały do końca służby wojskowej»
8. środ. «żołnierze z jednego poboru»
9. środ. «zjawisko znęcania się przez starsze roczniki nad młodszymi poborowymi lub uczniami najmłodszej klasy»

• falowy
dziewiąta fala «wielka fala powstająca na wierzchołku wału wodnego»
fala harmoniczna «fala, w której w określonym punkcie zaburzenie zmienia się w czasie periodycznie»
fala odbita «fala dochodząca do granicy ośrodka i powracająca w kierunku, z którego nadbiegła»
fala przybojowa «fala załamująca się na płyciznach lub na wybrzeżu morskim»
fala uderzeniowa «fala powstająca przy przekraczaniu prędkości dźwięku przez samoloty odrzutowe»
martwa fala «fala na morzu utrzymująca się przez pewien czas pomimo ustania przyczyny, która ją spowodowała»
Nowa Fala «nurt w filmie francuskim końca lat 50.»
• nowofalowy
zielona fala «ustawienie świateł ulicznych w taki sposób, aby pojazdy jadące daną trasą nie musiały się zatrzymywać»
czoło fali fiz. «powierzchnia falowa najbardziej odległa od źródła»
długość fali fiz. «odległość między dwoma kolejnymi punktami fali okresowej w kierunku jej rozprzestrzeniania się, w których drgania mają tę samą fazę»
fale akustyczne, dźwiękowe «fale sprężyste działające na organ słuchu»
fale długie «fale radiowe o długości 1–100 km»
fale elektromagnetyczne «zaburzenia pola elektromagnetycznego wywołane zmianami rozkładu ładunków elektrycznych»
fale krótkie «fale radiowe o długości 10–100 m»
fale radiowe «fale elektromagnetyczne o długości od 0,1 mm do 100 km»
fale sejsmiczne «fale sprężyste rozchodzące się w skorupie ziemskiej»
fale sprężyste «zaburzenia sprężyste rozchodzące się w ośrodkach stałych, ciekłych i gazowych»
fale średnie «fale radiowe o długości 100–1000 m»
fale świetlne «fale elektromagnetyczne wywołujące wrażenia wzrokowe»
fale ultradźwiękowe «fale o dużej częstotliwości, niesłyszalne dla ucha ludzkiego»
fale ultrakrótkie «fale radiowe o długości 1–10 m»
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzywa fali «piana powstająca na grzbiecie wzburzonej fali»
interferencja fal fiz. «nakładanie się dwóch lub więcej fal powodujące wzmocnienie lub osłabienie natężenia fali wypadkowej»
koherencja fal «zdolność fal do dawania trwałych efektów interferencyjnych, jeśli ich wiązki mają tę samą częstotliwość i stałą w czasie różnicę faz»
łamacz fal «falochron, którego górna krawędź znajduje się pod wodą»
rozpraszanie fal «zmiana w rozkładzie przestrzennym promieniowania, które wskutek odbicia od powierzchni albo przejścia przez środowisko rozchodzi się w wielu kierunkach»
superpozycja fal «nakładanie się na siebie fal wychodzących z różnych źródeł»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

miotany falami
29.10.2011
Czy narzędnik może być czasem używany w zdaniu w stronie biernej na oznaczenie wykonawcy czynności? Czy poprawne jest zdanie wypowiedziane ostatnio przez znanego polityka: „Polska na pewno zostanie zaatakowana wirusem kryzysu” (zamiast zaatakowana przez wirusa kryzysu) oraz zdanie z Biblii Tysiąclecia: „Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny” (w innych przekładach Biblii jest miotana/rzucana przez fale)?
Krzywa uległa wypłaszczeniu
28.03.2018
Czy podczas opisywania wykresu można użyć sformułowania krzywa uległa wypłaszczeniu?
Niecierpliwie oczekuje na odpowiedź, 
WB
wykręcać czy wystukiwać?
7.02.2005
Witam serdecznie! Przeglądając prasę, natknęłam się na artykuł dotyczący telefonii komórkowej, w którym napisano takie zdanie: „Podczas wykręcania numerów czarujący kobiecy głos wypowiada nazwy wystukiwanych liczebników…”. Moje pytanie brzmi: czy owo zdanie jest poprawne, tzn. skoro w telefonach komórkowych są klawisze, które się wystukuje, to jak się ma owo zdanie do poprawności językowej? Dziękuję bardzo i pozdrawiam!

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... z syntezą częstotliwości, programowanie 22 stacji, SSB, odbiór radiowy na falach FM/MW/LW/SW PLL.

  ICF-490L

  Wyłapie najmniejsze sygnały...
 • ... dzieciaków. Aż połowa czy tylko połowa?

  Krystyna Romanowska

  Blogi na
  fali

  Nowa moda w Internecie: nagrywamy krótkie audycje radiowe i zostawiamy...
 • ... kontynuatorami marniejszej części naszej tradycji. W tym roku z tej fali zostały już tylko "PSY 2" Władysława Pasikowskiego - jedyny, co prawda...

Encyklopedia PWN

fala uderzeniowa, fala spiętrzeniowa,
obszar gwałtownego wzrostu ciśnienia, temperatury, gęstości i prędkości ośrodka ciągłego przemieszczający się z prędkością większą niż prędkość rozchodzenia się dźwięku w tym ośrodku;
fala martwa, rozkołys,
wiatrowa fala morska powstała wskutek działania wiatru przed kilkoma lub kilkunastoma godzinami;
telekom. przebieg wielkości fiz., którego co najmniej jeden z parametrów (np. amplituda, częst.) zmienia się w procesie modulacji zgodnie ze zmianami innego przebiegu (modulującego), będącego nośnikiem przekazywanej informacji;
fala powstała w wyniku interferencji 2 fal o jednakowej częstotliwości, rozchodzących się w przeciwnych kierunkach (np. fal bieżącej i odbitej).
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!