fama

Wielki słownik ortograficzny PWN

FAMA (= Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej) FAM-y, FAM-ie a. Fama
fama -mie, -mę

Słownik języka polskiego PWN

fama «pogłoska»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

panika bożka Pana
9.02.2014
Dzień dobry!
Proszę podać przykłady wyrazów o źródłosłowie mitologicznym, takich jak: panika, satyryczny, letarg, prometeizm, hermetyczny itp.
Pozdrawiam
R.K.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... sensacyjnego pościgu, zakończonego zresztą sukcesem policji.

    Okoliczności ucieczek wskazują, że
    fama o łagodnych warunkach w szwedzkich więzieniach nie jest przesadzona. Broń...
  • ... odegrała żadnej roli politycznej. Natalia Gieorgiewna ani się spostrzegła, jak fama wyolbrzymiła jej zasługę i uczyniła z niej niemal rewolucjonistkę. Ta...
  • ... równie godnego poznania, jak plotka i pogłoska, ale eseju o Famie nie ukończył. Bacon, a później Goethe użyli zwrotu: "zawsze coś...

Encyklopedia PWN

Fama
[łac., ‘pogłoska’],
mit. rzym. uosobienie rozpowszechniającej się wieści, pogłoski, obmowy;
Fama Eugene F., ur. 14 II 1939, Boston,
amerykański ekonomista;
lepszy od swej reputacji (Owidiusz).

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego