fanerofit

Wielki słownik ortograficzny PWN

fanerofit -itu, -icie; -itów

Słownik języka polskiego PWN

fanerofit «drzewo lub krzew, których pąki zimujące znajdują się wysoko nad powierzchnią ziemi»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

fanerofity
[gr. phanerós ‘jawny’, phytón ‘roślina’],
jawnopąkowe, jawnopączkowe,
ekol. rośliny — drzewa krzewy, liany i okazałe sukulenty, których pąki odnawiające znajdują się powyżej 50 cm nad powierzchnią gleby;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego