fantasmagoria

Wielki słownik ortograficzny PWN

fan•tasmagoria -rii, -rię; -rii

Słownik języka polskiego PWN

fantasmagoria «fantastyczna wizja stworzona przez nadwrażliwą wyobraźnię»
• fantasmagoryczny, fantasmagoryjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... ciężka deformacja jednostkowego mitu? Jak wtedy jawi się tamta dziecięca fantasmagoria, dziecięca próbna odyseja poronionego Odyseusza? Jak jawią się tamte zdarzenia...
 • ... jeśli o świecie pomyśleć tak, jak właśnie myślałem -
  okazywała się
  fantasmagorią, umysłu i serca oczarowaniem, niestety
  niczym więcej!
  - Nie ma w...
 • ... żadnego lepszego dostawcy, to może jednak to wszystko są jakieś fantasmagorie. Może skoro nic nam nie mogą zarzucić, to znaczy, że...

Encyklopedia PWN

fantastyczne obrazy będące złudzeniem opt.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego