felc

Wielki słownik ortograficzny PWN*

felc fel•cu; fel•ce, fel•ców

Słownik języka polskiego PWN*

felc
1. «rowek wzdłuż bocznych krawędzi elementu drewnianego lub kamiennego, umożliwiający łączenie go z innym elementem»
2. «wycięcie wzdłuż pionowych i górnej krawędzi futryny okna lub drzwi, umożliwiające dopasowanie do siebie tych elementów»

• felcowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego