fenotypowo

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

fenotyp «zespół wszystkich dostrzegalnych cech organizmu będący wynikiem współdziałania czynników dziedzicznych oraz warunków środowiska»
• fenotypowy • fenotypowo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego