fenotypowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

fenotyp «zespół wszystkich dostrzegalnych cech organizmu będący wynikiem współdziałania czynników dziedzicznych oraz warunków środowiska»
• fenotypowy • fenotypowo

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Jedna i druga zmienność jest interesująca z ekologicznego punktu widzenia. Fenotypowa plastyczność osobników danego gatunku wskazuje na jego potencjalne możliwości występowania...
 • ... wierzchowca.
  - Śledzą nas?
  - Nie, panie. Ale jeden z pasażerów odpowiada
  fenotypowi zidentyfikowanemu przez ciebie jako porucznik McFly, panie.
  Więc jednak nas...
 • ... kwitnienia. Natomiast te same cechy u innych gatunków mają charakter fenotypowy i w wyrównanych warunkach siedliskowych różnice te zanikają (DAUBENMIRE 1973...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego