fibrynogeneza

Wielki słownik ortograficzny PWN

fibryno•geneza -zie, -zę

Słownik języka polskiego PWN

fibrynogeneza «powstawanie fibryny w procesie krzepnięcia krwi»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego