filiacja

Wielki słownik ortograficzny PWN

filia•cja -cji, -cję; -cji

Słownik języka polskiego PWN

filiacja «wzajemny stosunek dwóch osób lub rzeczy, z których jedna pochodzi od drugiej»
• filiacyjny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Culpa, Manea dokonuje subtelnej analizy porównawczej, w której tak wzajemne filiacje czy kontynuacje jak kontrasty obu ideologii ukazują się w całej...
  • ... religijnych odnaleźć aż nadto wyraźne pokrewieństwa wyobrażeń, podobieństwa symbolów, tysiączne filiacje, z których wynika ważny fakt: każda religia jest związkiem treści...

Encyklopedia PWN

filiacja
[łac.],
w genealogii stosunek pokrewieństwa, tj. pochodzenie jednej osoby od drugiej.

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego