filologia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

filologia -gii, -gię; -gii (skróty: fil., filol.)

Słownik języka polskiego PWN*

filologia
1. «badania nad językiem i literaturą»
2. «wydział uniwersytetu, na którym prowadzone są studia z zakresu tych badań»

• filologiczny • filologicznie • filolog
filologia klasyczna «nauka o językach, piśmiennictwie oraz kulturze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego