flanca flanc

Wielki słownik ortograficzny PWN

flanc -n•ca; -n•ce, -n•ców a. flanca
flan•ca -n•cę; flanc a. flan•cy a. flanc

Słownik języka polskiego PWN

flanca, flanc zob. sadzonka w zn. 2
• flancować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego